Menu
Kurv 0

Luftbefugtere og affugtere

Den rette luftfugtighed for planter afhænger plantens art, vækststadium og miljøet, hvor den vokser. Generelt trives de fleste planter bedst i en relativt høj luftfugtighed, da det hjælper med at opretholde den rigtige balance mellem vandoptagelse og fordampning.

En passende luftfugtighed for de fleste planter ligger mellem 40 og 60 procent. Men nogle planter, især tropiske planter, kan kræve en endnu højere luftfugtighed på op til 80 eller 90 procent.

Hvis luftfugtigheden er for lav, kan det føre til tørring af bladene og øge risikoen for skadedyrsangreb. Hvis luftfugtigheden er for høj, kan det føre til udvikling af svampesygdomme og skade planten.